Showing posts with the label madhwanavamiShow All
ಮಧ್ವ ನವಮಿಯಂದು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ನಮನ
 ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ದಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಧ್ವನವಮಿ ಆಚರಣೆ
Load More That is All