ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದ ಗಣಪತಿ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮೂಲ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

 ಭಕ್ತಮಹಾಶಯರೇ,

ಪ್ರಕಾಶನಗರದ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ದೈನಂದಿನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಹಾಸುದಿನವು ಬಂದೊದಗಿದೆ.ಶ್ರೀಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದ ಗಣಪತಿ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮೂಲ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಶೇಷ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ : 22.06.2022, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು 23.06.2022 ಗುರುವಾರ.

ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪ್ರಸಾದ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ (ರಿ)

ಮೊಬೈಲ್: +91 99006 36060

Post a Comment

0 Comments